I 2021 ga Innovasjon Norge 190 millioner kroner til gründere - i 2022 var summen nede i 150 millioner.
I 2021 ga Innovasjon Norge 190 millioner kroner til gründere - i 2022 var summen nede i 150 millioner. Foto: Shutterstock
Urolige tider gjør at gründerspirer ikke satser. 

Hos Innovasjon Norge ser de en kraftig nedgang i nye selskaper som søker om etableringstilskudd. I 2022 delte de ut 150 millioner kroner til oppstartsbedrifter.

- Og det her er de laveste tallene på elleve år, så ja, jeg er bekymra, sier Kaja van den Berg, porteføljedirektør i avdeling for kommersialisering og vekst i Innovasjon Norge.

Trenden fortsetter

Etableringstilskuddet i 2022 er en nedgang på 21 prosent fra året før.

- Vi er jo i en tid hvor vi Norge trenger flere gode gründere, flere oppstartsbedrifter og mer innovasjon, og nå får vi mindre, sier van den Berg, og mener trenden ser ut til å fortsette i år. 

Hun peker på at det nå er en uforutsigbar tid for mange bransjer, og sier det nå er vanskelig for nye bedrifter å hente oppstartskapital hos investorer. Samtidig melder mange nye selskaper om en krevende kamp om god kompetanse. 

- Gründerne konkurrerer jo med godt etablerte bedrifter om den kvalifiserte arbeidskraften, i et veldig hett arbeidskmarked. Også bidrar jo disse usikre tidene til et generelt høyere kostnadsnivå, som også påvirker kundesiden til gründerbedriftene, sier van den Berg.

- Pekepinn for tingenes tilstand

Med urolige tider mener organisasjonen Små og Mellomstore bedrifter (SMB) det er forståelig at mange at ikke tør å satse. 

- Det er ganske uforutsigbart å starte bedrift i dag, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB. Han frykter mange bransjer går en vanskelig tid i møte. 

- Dette burde bekymre flere enn oss og Innavsjon Norge. Det gir jo en pekepinn for tingenes tilstand, sier Rytman. 

Næringsminister Jan Christian Vestre får spørsmål om det er for tøft å starte opp bedrift i Norge i dag, og svarer dette: 

- Foreløpig er tallene i stort gode. Vi har rekordlav arbeidsledighet, det ble skapt over 100.000 private arbeidsplasser i fjor, vi må ti-femten år tilbake for å finne høyere sysselsetting og vi har betydelig færre konkurser enn før pandemien. Nå går norsk økonomi godt for de aller aller fleste, sier Vestre. 

Han erkjenner likevel at det er urolige tider.

- Så er dette selvfølgelig en fattig trøst for de bedriftene som sliter, sier Vestre.