Etterlønnen var på i overkant av 120.000 kroner, skriver Dagbladet.

Selv sier han at han søkte om det fordi han hadde begge jobbene samtidig i to måneder i fjor, men at han ikke burde søkt om ettergodtgjørelse. Nå vil han tilbakebetale lønn.

Flere saker

Foreslår å fjerne "enkepensjon" Regjeringen foreslår å fjerne ordningen som gir tilleggspensjon til etterlatte. Fredag 18.09 2020
Flere kanaler