Over 600 personer betalte for mye til NAV. Nå kan tre personer som fikk feil dom gjennoppta sakene sine.
Over 600 personer betalte for mye til NAV. Nå kan tre personer som fikk feil dom gjennoppta sakene sine. Foto: NTB scanpix
0:00 | 1:05
I oktober i fjor varslet NAV at de kunne ha regnet feil i hele 1300 saker og at flere feilaktig kunne sitte fengslet for trygdebedrageri. 

Riksadvokaten og NAV har kartlagt hvor mange saker det faktisk gjaldt og har kommet fram til at 621 personer har betalt for mye tilbake og at 162 av disse fikk en dom på feil grunnlag. Feilen har skjedd i en periode på 14 år, mellom 2002 og 2016. 

Fikk dom de aldri skulle hatt 
Riksadvokaten har videre sett på hvor mange saker som også har fått en uriktig dom. 

Konklusjonen er at tre personer kan gjenoppta sakene sine, da differansen var såpass stor at den hadde betydning for utfallet. De tre personene har alle fått 30 timers samfunnsstraff, men skulle ifølge Riksadvokaten hatt betinget fengsel eller bot. Betinget fengsel betyr at du ikke skal sone, med mindre du gjør noe straffbart igjen i løpet av en toårsperiode.

De tre personene har betalt inn mellom 15.000 og 30.000 kroner for mye til NAV.

Totalt har 7 personer betalt over 30.000 kroner ekstra til NAV, som følge av regnefeilen. 

Saken fortsetter under bildet
NAV
Magne Fladby, direktør for NAV kontroll, beklager at flere har fått feil dommer på grunn av NAVs regnefeil og lover nå at datafeilen er rettet oppi. Foto: NTB scanpix

– Veldig beklagelig 
Direktør for NAV kontroll har aldri opplevd en lignende sak og beklager at den har fått så store konsekvenser. 

–  Dette er en alvorlig sak vi gjerne skulle vært foruten. Dette skulle aldri skjedd og det er beklagelig at de tre har fått en dom på feil grunnlag, på grunn av en en beregningsfeil fra oss, sier Magne Fladby.

Hvordan kunne dette skje? 

– Vi har hatt en teknisk feil i IT-systemet vårt og det har skjedd en feil i noen få tilfeller. Vi fattet jo over 100.000 tilbakeføringsvedtak i denne perioden, sier Fladby. 

– 621 saker er ganske mange? 

– Det er mange, og alvorlige for dem det gjelder, men det er få i den store mengden og derfor har det også vært vanskelig å finne disse sakene. 

Har dette skjedd før? 

– Jeg kjenner ikke til at vi at vi har hatt feil av denne typen og dette omfanget tidligere. Dette gjelder helt spesielle saker om dagpenger og noen på arbeidsavklaringspenger, forteller Fladby. 

Ingen har ønsket å gjennoppta
Alle de 162 personene som er dømt for trygdebedrageri, har gjort noe straffbart, men det straffbare forholdet er mindre enn det NAV har anklaget klientene for. Det betyr at i tillegg til å få tilbakebetalt pengene de har betalt for mye, kan de også søke om erstatning og mulig oppreisning. Foreløpig har de få som har søkt ikke fått dette godkjent. 

For de tre som har fått gal dom, er det ingen som har ønsket å gjennoppta saken. 

– Av de tre sakene vi mener kan gjenopptas så har to menn takket nei til gjenopptakelse, mens en kvinne ikke har tatt stilling til dette ennå. Vi mener straffene her hadde blitt vesentlig mildere om sakene hadde hatt korrekte beløp, forteller førstestatsadvokat Anne Grøstad ved Rikadvokatembetet.

– Hva tenker du om det som har skjedd?

– Vi ønsker naturligvis at det ikke skal begås feil i noen sak, men når det først skjer er det viktig at det ryddes opp i på en ordentlig måte og så raskt som mulig, sier Grøstad 

Sakene med feil dom stammer fra 2006, 2008 og 2009. 
Flere kanaler