0:00 | 0:39
I en studie gjort av C-REX senter for ekstremismeforskning kommer det fram at mange svært sjelden eller aldri tenker på terrorhandlingene 22. Juli.

- Manglende bevissthet kan føre til nye terrorhandlinger, sier Auf-leder Astrid Willa Eide Hoem.

En hendelse vi er ferdig med

Fire av fem tenker sjelden eller aldri på terrorhandlingene og 90 prosent tenker at 22. juli var en gal manns verk.

- I 2013 var det kun halvparten av de spurte som rapporterte det samme, så det er åpenbart at tiden fjerner 22. juli fra folks bevisthet, sier nestleder ved C-REX senteret.

Samtidig som bevistheten rundt terroren har blitt mindre, har også høyreekstremismen vokst. Jupskås sier det foregår en heltedyrkelse av terrorister som Breivik på nettet.

- Og dette har åpenbart blitt enklere jo lenger vekk fra 22. juli vi kommer, sier han.

Bekymret

- Disse tallene gjør meg urolig.

Det sier Auf-leder Hoem, som selv var selv på Utøya den fatale dagen i 2011. 

- Oppgjøret med 22. juli ble ikke tatt når det skulle. Vi som samfunn gjorde oss ferdig med terroren for raskt etter rettsaken, sier hun.

Hoem peker på at det tok lang tid før 22. juli kom inn i skoleverket.

- For mange skoleklasser har gått gjennom utdanningen sin uten blant annet å ha vært på Utøya. I tidne som kommer må vi sørge for at alle som vokser opp er klar over hva som faktisk skjedde, mener Auf-lederen 

Hun etterlyser også et kraftigere oppgjør med tankegodset som førte til handlingen.

- Hvis ikke er jeg redd for at det samme kan skje igjen. Dette var ikke en gal manns verk, det var politisk terror. 
Flere kanaler