0:00 | 0:48
Fire av ti uføre mangler minst et materielt gode.

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Har ikke råd til nytt tøy
27 prosent av uføre har ikke råd til å bytte ut utslitte møbler. 16 prosent kan ikke erstatte slitte klær. 19 prosent har ikke penger til å ha en bil.

Tallene har økt de siste årene, ifølge SSB. I tillegg har andelen uføretrygdede som ikke har råd til sosiale goder også økt. En av fire har ikke råd til å reise på ferie, 16 prosent har ikke råd til å spise ute mens 13 prosent ikke har råd til fritidsaktiviteter.

- Vi har sett det over tid at de med lavest inntekt av de uføre faller utenfor. Men nå får vi det svart på hvitt i disse rapportene og det er skremmende, sier leder i Organisasjonen For Uføres Rettigheter, Lars Erik Andersen.

- Bør bli enklere å jobbe
SSB slår fast at flere uføretrygdede enn før nå havner under lavinntektsgrensen og forklarer dette med at stadig flere unge er uføretrygdet. Siden 2015 har andelen unge uføre økt. Andelen uføre mellom 25 og 34 år har økt fra 2,3 prosent i 2015 til 4 prosent i 2021. I aldersgruppen 35 til 44 år har andelen økt fra 5 til 6,6 i samme periode.

Andersen mener det burde vært enklere for uføre å jobbe noe.

- Man mange synes regelverket for hvor mye de kan jobbe før de må skatte mye er komplisert, og da sier en heller nei til en liten jobb, i frykt for en skattesmell.