Mange vil ha mer regler for de store selskapene på nett.
Mange vil ha mer regler for de store selskapene på nett. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:48
47 prosent svarer det i en ny undersøkelse Ipsos har gjort for Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, NKOM. Selskapene samler inn enorme mengder informasjon om brukerne og det bekymrer mange. 

- Jeg tenker at det kanskje er på tide. Jeg er litt overrasket egentlig at ikke det har vært et tema før, når man ser hvor stor del av livet vårt vi tilbringer på nett,  sier direktør i NKOM, Pål Wien Espen til P4-nyhetene. 

I undersøkelsen var de unge nesten like bekymret som de gamle. I aldersgruppen 18-29 år svarte 44 prosent at de ønsker at myndighetene skal regulere selskapene i stor eller svært stor grad. På det samme spørsmålet svarte 55 prosent av folk over 60 år det samme. 

Har muligheten 

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad sier myndighetene kan styrke folks personvern gjennom lover, men at det også finnes andre måter å gjøre dette på.

- Hvis vi faktisk hadde gitt tilsynene våre muligheten til å gjøre jobben sin, i større grad enn i dag, så hadde vi kanskje hatt ennå tryggere tjenester, sier Myrstad til P4-nyhetene. 

- Er det slik nå at teknologien nå går så raskt at det er vanskelig å regulere? 

- Absolutt, sier Myrstad. Han legger til: - Nå må man også se på andre verktøy i verktøykassa, for eksempel ved å bruke offentlig innkjøpsmakt, med å stille krav til tjenestene vi bruker i offentlig sektor, så kan vi være med til å bidra til en positiv utvikling. Og det kan gå mye raskere enn å lage nye lover og regler.