Dommeren i retten sa at de dømte påførte migrantene en fryktelig og torturaktig død, selv om ikke det var deres hensikt.

Tre av de tiltalte ble dømt uten mulighet for avkorting av livstidsstraffen.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler