Dommeren i retten sa at de dømte påførte migrantene en fryktelig og torturaktig død, selv om ikke det var deres hensikt.

Tre av de tiltalte ble dømt uten mulighet for avkorting av livstidsstraffen.

Flere saker

NRK har fått mange klager etter id-sending NRK har fått tilsendt mange klager etter gårsdagens id-sending. Mandag 25.05 2020
Flere kanaler