Dommeren i retten sa at de dømte påførte migrantene en fryktelig og torturaktig død, selv om ikke det var deres hensikt.

Tre av de tiltalte ble dømt uten mulighet for avkorting av livstidsstraffen.

Flere kanaler