Det er i Slovakia, Malta, Latvia og Tsjekkia at folk går til urnene i dag.

Flere nye partier ligger an til å komme inn - spesielt i Tsjekkia der Piratpartiet kan få fire av landets 21 seter.

Flere saker

Forebygging helt avgjørende Systematisk arbeid i hele kommunen er avgjørende for å hindre vold og overgrep. Torsdag 13.06 2019
Flere kanaler