Det er i Slovakia, Malta, Latvia og Tsjekkia at folk går til urnene i dag.

Flere nye partier ligger an til å komme inn - spesielt i Tsjekkia der Piratpartiet kan få fire av landets 21 seter.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler