Mens Arbeiderpartiet gikk kraftig tilbake i lokalvalget forrige uke, gikk Senterpartiet, SV og Rødt kraftig frem.

Alle partiene vil skrote dagens EØS-avtale, og i valget fikk de 24,3 prosents oppslutning.

Norges Fiskarlag sier de er spesielt avhengige av EU-markedet og av EØS-avtalen, og at de er bekymret, skriver Nationen.

Flere kanaler