De siste fem årene har det vært en firedobling i bruken av søvnhormonet Melatonin blant barn under 20 år.

I den yngste aldersgruppen under 10 år har det vært en dobling.

Årsaken kan være den økte bruken av ADHD-medisiner hos barn under 20 år.

Denne utviklingen bekymrer avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.