MANGE DØR AV KOLS: Hvert tjuende dødsfall i Norge skyldes kols.
MANGE DØR AV KOLS: Hvert tjuende dødsfall i Norge skyldes kols. Foto: Shutterstock
Fem prosent av alle dødsfall i Norge skyldes lungesykdommen kols.

Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Folkehelseinstituttet.

Over 2000 døde av kols
I 2020 var det totalt 2037 dødsfall med kols som underliggende dødsårsak. Det tilsvarer 37,9 dødsfall per 100.000 innbyggere og 5 prosent av dødsfallene i Norge. 

Før 2005 var andelen dødsfall i Norge som skyldtes kols under 4 prosent. Andelen oversteg 4 prosent i 2005 og økte til 5 prosent i 2012, viser tallene.

Kols skyldes vanligvis langvarig røyking, ved at slimhinnene i luftveien blir betente. Tre symptomer på sykdommen er langvarig hoste, også kalt røykhoste, slim fra lungene og tung pust ved anstrengelse. Ifølge Verdens Helseorganisasjon er kols den sykdommen som øker raskest i verden. Organisasjonen mener kols vil være den tredje viktigste dødsårsaken internasjonalt innen 2030.

Mange røykere
- Det er ikke overraskende at stadig flere dør av kols, mener generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Frode Jaren.

- Det blir flere eldre i befolkningen og dette er en sykdom som rammer når en er litt oppi åra, sier Jaren.

Han tror andelen dødsfall som skyldes kols vil fortsette å øke.

- Selv om det nå er færre som røyker er det fortsatt store røykekull som bli eldre. Også er det luftforurensning og astma blant unge, som vi ser har økt de siste årene, påpeker Jaren.

To av tre kolstilfeller skyldes røyking. En liten andel av de som får sykdommen har aldri røkt, men kan ha blitt utsatt for eksponering av ulike stoffer i yrkeslivet. I tillegg øker risikoen for å få kols dersom en har hatt astma som barn.

I 2018 anslo Folkehelseinstituttet at 150.000 nordmenn over 40 år har kols. Mange vet ikke at de har sykdommen.