Ifølge TV2 vekker saken om elsparkesykler i storbyene så sterke følelser at noen velger å utføre hærverk.

Selskapene sier selv at situasjonen har kommet ut av kontroll, og ønsker strengere regulering av markedet.

Bare i Oslo regner man at det i dag er flere enn 10.000 elsparkesykler fordelt på seks aktører.

Flere saker

– Personer som nekter å jobbe av religiøse årsaker skal ikke få stønad – Det er ikke akseptabelt at Nav gir penger til folk som ikke vil jobbe av religiøse grunner. Torsdag 30.07 2020
– Synd hvis minnesmerket ikke er på plass til neste år – Det er veldig synd hvis det nasjonale minnesmerket på Utøya ikke er på plass til tiårs-markeringen neste år. Fredag 31.07 2020
Flere kanaler