0:00 | 1:05
I Norge er det 10,4 prosent av arbeidsstyrken nå uføre.

I fem kommuner er andelen dobbelt så høy, viser tall P4-nyhetene har hentet fra NAV.

- Dårlig på omstilling
Kommunen som kommer verst ut er Søndre Land i Innlandet. Der er 21,5 prosent av innbyggerne uføretrygdet.

Ordfører Anne Hagenborg tror noe av grunnen ar at Søndre Land er en klassisk skogkommune.

- Før var det mange som jobbet i skogen. Når den omstillingen kom, med mekanisering, klarte vi ikke å følge godt nok med og mange havnet utenfor arbeidslivet, sier Hagenborg til P4-nyhetene.

- Vi har få arbeidsplasser ellers i kommunen, og dermed havner folk utenfor, noe som for mange fører til andre utfordringer når de føler de ikke strekker til. Og det igjen kan føre til uføretrygd på sikt, sier hun.

Hagenborg viser også til at Søndre Land har hatt store insitusjoner innen rus og opptrening, og at kommunen heller ikke der har vært gode nok på omstilling når institusjonene har blitt borte. 

Mange eldre
De fire andre kommunene med en andel uføretrygdede på over 20 prosent er Våler (21,1), Åsnes (20,1) og Eidskog (20,4), alle i Innlandet, og Iveland (20,1) i Agder.

- Det er en høy andel. Uten å gå konkret inn på disse kommunene, kan vi se at mange av innbyggerne her mellom 18 og 67 er eldre, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til P4-nyhetene.

- De som har stått lenge i arbeidslivet og kanskje har hatt hardt fysisk arbeid, er overrepresentert blant de uføre. Det slår ut på statistikken og er en av de faktorene som kan forklare forskjeller mellom kommunene.

Holte sier det også henger sammen med hva slags jobbmuligheter som finnes i kommunene.

- Noe av det vi hele tiden jobber med i Nav er hvordan vi kan inkludere de som har falt utenfor, og få de ut i jobb igjen. For det kan være tyngre å komme tilbake om man har vært uten arbeid en stund. 

Vil se fremover
I Søndre Land har de startet flere prosjekter for å snu utviklingen. Blant annet et folkehelseprosjekt som ble startet opp i 2015, med fokus på de yngre. 

- Vi er jo opptatt av å se fremover og hvordan vi kan få folk til å få bedre liv. De unge må få et godt tilbud og må få hjelp på veien ut i arbeidslivet, sier ordføreren.

Hun forteller at kommunen også jobber med forebyggende enn før. Målet er endring og å unngå at så mange faller utenfor.

- Det får store konsekvenser for den enkelte når de havnet utenfor, og det får økonomiske konsekvenser for samfunnet. Vi trenger alles bidrag inn i arbeidslivet med en aldrende befolkning, som også vi har, sier Anne Hagenborg.

Bærum har den laveste andelen uføretrygdede i Norge, med 5,2 prosent.
Flere kanaler