Det har vært en økning i bruken av antidepressiva de siste årene.
Det har vært en økning i bruken av antidepressiva de siste årene. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:59
De siste fire årene har antallet nordmenn som bruker antidepressiva økt med 12 prosent, viser tall fra Folkehelseinstituttets legemiddelrapport.

- Det er en overraskende utvikling vi følger nøye med på. Økningen er større enn det vi har sett tidligere, sier  forsker ved Folkehelseinstituttet, Jørgen Gustav Bramnes, til P4 Nyhetene.

I fjor fikk 371.439 nordmenn skrevet ut antidepressiva. Bare det siste året har antallet økt med 5 prosent.

Koronapandemien en av årsakene
I 2020 fikk 353.813 personer skrevet ut legemiddelet, året før 342.934 viser tallene i legemiddelrapporten

Antallet brukere har økt jevnt og trutt men særlig i 2021 gjorde antallet et byks forteller Bramnes. Han mener koronapandemien er en av årsakene;

- Det er ting som kan bidra til at man kjenner mer på depressive symptomer. Men vi skal heller ikke utelukke at folk da ikke nødvendigvis er mer deprimerte men har hatt mer tid til å tenke over at det skal gjøre noe med det.

Han presiserer at bruken av antidepressiva ikke bare brukes mot depresjon men også andre sykdomstilstander.

- Mange får ikke den hjelpen de trenger
Verdens helseorganisasjon rangerer depresjon på en fjerdeplass over de ti sykdommer i verden som medfører størst tap av livskvalitet og leveår.

Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse sier de merker at flere sliter og trenger hjelp. De frykter mange ikke får den hjelpen de trenger og at antidepressiva da blir eneste utvei.

- Jeg er ikke overrasket over at bruken har økt. Men det bekymrer oss at 1 av 3 kommuner i Norge ikke har lavterskeltilbud. Medisiner hjelper mange, men mange trenger også andre måter å komme seg ut av depresjonen på, forteller hun.