FLERE ELDRE FEDRE: Stadig flere nybakte fedre er over 50 år.
FLERE ELDRE FEDRE: Stadig flere nybakte fedre er over 50 år. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:46
93 menn over 60 år ble far i 2015. Det er nesten fem ganger så mange som i 1995 da 19 menn over 60 år ble fedre. Det viser tall P4 Nyhetene har hentet fra Medisinsk Fødselsregister.

Det er også en økning i antallet fedre over 50 år. Mens det for 20 år siden var 379 menn over 50 som ble far var det i fjor 853.

- Jeg tror det har med mange forandringer i samfunnet de siste førti-femti årene med at folk holder på lengre med utdannelse, det er mer velstand og folk stifter ikke bo like tidlig som før, sier fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Per Magnus.

Flere barnekull
- Noen av disse mennene er nok i gang med kull nummer to eller tre for alt jeg vet, sier Magnus.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 11 prosent av norske menn født tidlig på 1960-tallet får barn med mer enn en kvinne. Av menn født før 1940 var det kun 4 prosent som fikk barn med flere enn en kvinne.

Magnus i Folkehelseinstituttet understreker at de eldre fedrene utgjør en liten andel av alle som ble fedre i fjor. 

- 93 stykker over 60 år av om lag 60.000 fødsler er ikke mye, sier fagdirektøren.

- Mange fordeler
En studie utført av amerikanske og svenske forskere som tok for seg alle barn født i Sverige mellom 1973 og 2001 antydet at jo eldre far er jo større er risikoen for blant annet autisme, ADHD, bipolar lidelse, selvmordsforsøk og rusmisbruk.

Men mens det er påvist at risikoen for å få barn med ulike sykdommer øker med mors alder er det ifølge Magnus ingen påvist risiko ved at menn får barn etter de har passert seksti.

- Vi er ikke helt sikre på det. Rent medisinsk eller biologisk så lurer en på om det kan være flere mutasjoner i genene til eldre fedre men det er ikke så veldig godt bekreftet at dette slår seg ut i mer sykdom hos barna deres, sier Magnus.

- Hva kan være fordelene med å bli far etter man er femti år?

- Hvis disse fedrene har mye erfaring med barn fra før og kanskje bedre tid enn da de var i trettiårene, kanskje mer materielle ressurser og mer tid til omsorg. Det kan være mange fordeler, sier fagdirektøren.

Blir mer akseptert
Det er mange eksempler på kjendiser som får barn med flere kvinner og som får barn når de er godt voksne. Både Rod Stewart og Clint Eastwood ble fedre til henholdsvis barn nummer åtte og barn nummer sju da de var 65 år. I Norge ble Arve Tellefsen far for første gang i en alder av 64 år og også Jan Eggum, Harald Heide Steen jr. og Bjørn Skagestad har fått barn etter å ha passert 50 år.

Og det kan påvirke måten vi oppfatter eldre fedre på, sier Magnus.

- Det kan godt hende at en er mer åpen for ulike familiekonstellasjoner enn hva enn var for femti år siden. Det er mer vanlig med familier med både felles og mine og dine barn, så det er nok en større aksept i Norge for at denne type familier finnes, sier Magnus.

De fleste menn over 50 år som ble fedre i 2015 bodde i Oslo. 184 av de 853 mennene over 50 som fikk barn i fjor bodde i dette fylket.

Flere kanaler