TOGTRØBBELET FORTSETTER: Dårlig vær er en av årsakene til at mange tog ikke har kommet frem til tiden i år. Illustrasjonsfoto.
TOGTRØBBELET FORTSETTER: Dårlig vær er en av årsakene til at mange tog ikke har kommet frem til tiden i år. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock
Jernbaneåret har startet med enda flere forsinkelser enn i fjor.

Ikke siden 2010 har det vært like mange timer med forsinkelser på jernbanen som i fjor, men tall fra Bane NOR viser at punktligheten til nå i år er enda dårligere. 

Vær og trafikk
Målet er at 90 prosent av togene skal komme frem på tiden. I fjor endte det på 87,8 prosent, mens fasiten til nå i år er 87,5.

- Disse tallene plager oss. De liker vi ikke å se. Og de er under vår målsetting, sier Kristina Bolstad Picard, kommunikasjonssjef i Drift og Teknologi i Bane NOR, som peker på flere årsaker.

- Den første er været. Vi har hatt mye dårligere vær hittil i år enn på samme periode i fjor. Vanligvis går togene når veiovergangene er stengt over fjellet eller flyene står på bakken, men i år har også vi blitt nødt til å kaste inn håndkle noen ganger, både på grunn av is og snø, men nå i det siste også på grunn av overvann og skred,. Det fører dessverre til forsinkelser, sier Picard til P4-nyhetene.

- Den andre årsaken er at kapasiteten er sprengt på toglinjene rundt Oslo. Vi opplever det mange andre land har slitt med lenge, at feilene får større konsekvenser enn før når det går tett med tog. Det går utover flere reisende. Det er et dilemma vi står i, for vi ønsker å tilby så mange tog som mulig i rushtiden, men dessverre går det uover punktligheten, forklarer hun.

Større konsekvenser
Tallene viser at 80,1 prosent av togene i rushtiden i Oslo kommer frem når de skal. I 2022 endte året med en punktlighet på 82,2 prosent for rushtidstogene i hovedstaden, mens målet er 85 prosent punktlighet.

Picard sier det ikke er så mange flere feil enn før, men at feilene går utover flere tog enn før. Mange av hendelsene som fører til forsinkelser, skyldes gammel infrastruktur og gamle tog.

- Vi jobber mye med vedlikehold og fornyelse, men vi trenger også mer penger til fornyelse av jernbanen. 

Et tog regnes som punktlig hvis det kommer frem til endestasjonen fire minutter eller mindre etter oppsatt tid (lokaltog, intercity, flytog) eller seks minutter for langdistanse- og utenlandstog.