Til ABC Nyheter sier kjedene at folk endrer litt på aktivitetsvanene sine på grunn av reiserestriksjonene.

Syklistenes Landsforening sier salgsøkningen av sykler er gledelig, og håper mange av sykkelkjøperne ender opp med å bruke sykkelen regelmessig i sine hverdagsreiser også etter at pandemien er over.

Flere kanaler