- TRENDEN MÅ SNUS: - Vi må endre folks atferd i trafikken, sier UP-sjefen, som er svært bekymret etter mye råkjøring og mange alvorlige ulykker. Illustrasjonsfoto.
- TRENDEN MÅ SNUS: - Vi må endre folks atferd i trafikken, sier UP-sjefen, som er svært bekymret etter mye råkjøring og mange alvorlige ulykker. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:40
1.034 sjåfører fikk bot for å kjøre for fort i pinsen i år, viser nye foreløpige tall P4-nyhetene har fått fra Utrykningspolitiet.

I fjor ble det delt ut 699 bøter i perioden fra fredag før pinseaften til og med 2. pinsedag.

Kjøres for fort
UP-sjef Knut Smedsrud sier noe av årsaken til at flere har blitt tatt er flere kontroller.

- Men det viser også at det er generelt kjøres for fort, så det er et resultat av begge deler, sier Smedsrud til P4-nyhetene.

Det er også flere som ble tatt for bruk av mobiltelefon. Det ble gitt 61 bøter for dette, mot 50 i den samme perioden i fjor. Også antall anmeldelser for ruskjøring har økt, fra 95 i fjor til 106 i år.

Alt dette bekymrer UP-sjefen etter uvanlig mange dødsulykker til nå i år. 49 personer har mistet livet på norske veier hittil i 2022, nesten dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

- Årsaken til ulykker, og særlig de alvorlige ulykkene, er tre ting. Det er høy fart, det er ruskjøring og det er uoppmerksomhet. Når det gjelder det siste er det mobiltelefonen som er den store synderen, sier UP-sjefen.

Flere kontroller enn noen gang
På grunn av de mange alvorlige ulykkene startet Utrykningspolitiet i går en ny, stor sommeraksjon.

- Vi kommer til å stå og passe på kanskje mer enn noen gang tidligere. Vi er nødt til å forsøke å få endret atferden til trafikantene når vi ser denne utviklingen. Vi kommer til å sette inn mer ressurser og ha mest fokus på riks- og europaveier, der det kjøres fortest og er høyest ulykkesfrekvens.

- Vi vil fortsatt ha fokus på fart, rus og oppmerksomhet. I tillegg kjører vi også fotoboksene hyppigere enn tidligere, sier Smedsrud.

I to av politiets kategorier har det vært en nedgang fra pinsen i fjor, ifølge de foreløpige tallene. 41 er anmeldt for å ha kjørt for fort etter pinsehelgen, mens tallet i fjor var 49.

I kategorien annet, som er alle mulige andre lovbrudd, som for eksempel tekniske mangler, ble 41 personer bøtelagt i pinsen, mot 58 i 2021.
Flere kanaler