Det rundt 200 kvinner i norske fengsler til enhver tid.
Det rundt 200 kvinner i norske fengsler til enhver tid. Foto: P4
I januar var det 183 kvinnelige innsatte, en økning på 14 prosent fra året før hvor tallet var 160. Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Kriminalomsorgen.

På Ravneberget i Sarpsborg, et av fire rene kvinnefengsler i Norge, er det fullt. Det forteller leder i fengselet, Leif Skaug. 

- Nå er det 43 innsatte og vi blir målt på 40 innsatte. Så vi har et overbelegg, forklarer fengselslederen. 

Bor tett
På Ravneberget soner kvinnene på firemannsrom. Fengselet jobber med å finne personer som klarer å bo sammen, men med innsatte fra 12 ulike nasjoner blir det utfordringer.

- Språk, kultur og at noen snorker kan være ting som fører til konflikter og uroligheter, sier Skaug.

Det er satt i gang en utredning for å bygge enerom. Sarpsborg kommune, som eier fengselet, jobber med en reguleringsplan som skal være ferdig før sommeren.

- Dårligere forhold for kvinnene
Kvinner utgjorde i januar kun 6,1 prosent av totalt 2949 innsatte, men det har lenge blitt slått alarm om forholdene til kvinnelige innsatte i Norge.

Sivilombudet slo fast i en rapport at kvinner er i større risiko for isolasjon og tvang, og har et dårligere utdannings- og aktivitetstilbud. Skaug etterlyser flere tiltak for å bedre soningsforholdene for kvinner.

- Kvinner skal ikke sone i samme fengsel som menn, og heller ikke så spredt rundt som nå. Jeg har et stort håp om at det er politisk vilje til å gjøre endringer for kvinnene, avslutter Skaug.

Dato:

Totalt antall innsatte

Antall kvinnelige innsatte

1.1.2022

3042

160 (5,26 prosent)

1.1.2021

3009

169 (5,62 prosent)

1.1.2020

3023

182 (6,02 prosent)

1.1.2019

3186

183 (5,74 prosent)

1.1.2018

3380

226 (6,69 prosent)