- Det er ikke flere barn vi trenger mest, vi trenger at flere voksne jobber mer, sier Astrid Syse, seniorforsker i Statistisk Sentralbyrå, til P4-nyhetene.

På grunn av betydelig befolkningsnedgang, vil land som Polen, Litauen og Latvia, ha stort behov for å beholde arbeidskraft, og dermed vil det trolig også komme langt færre arbeidsinnvandrere til Norge.

Flere produktive voksne
Regjeringen her hjemme, med statsminister Erna Solberg i spissen, har gjentatte ganger bedt nordmenn få flere barn for å sikre fremtidig velferd.

- Det er ikke nødvendigvis flere barn vi trenger, men flere produktive voksne, sier Syse.

Hun sier vi har vært så heldige at vi har fått nødvendig arbeidskraft fra land i Øst-Europa. Men helt siden 1990 har folketallet falt i de østlige EU-landene, og innbyggertallet i disse landene er ventet å fortsette å falle.

Må bli mer effektive
I følge FN vil folketallet i disse landene falle fra 102 millioner i dag, til 67 millioner i slutten av dette århundret, en nedgang på rundt 35 prosent. I tillegg vil den økonomiske utviklingen i disse landene trolig bli høyere enn i Norge, og derfor regner SSB med at nedgangen i innvandringen fra de østeuropeiske landene vil fortsette.

- Det vil bli bruk for de arbeiderne i egne land. Så da må vi enten gjøre ting mye mer effektivt, eller så må vi få en større andel til å jobbe litt mer, sier Syse.

- Hva legger du i det?

- Det er ganske mange som jobber mindre enn fulltid i Norge. Særlig kvinner.

Flere fra Asia og Afrika
Det er blant annet hjelpepleiere og helsepersonell vi vil få færre av når arbeidsinnvandringen går ned, men først og fremst de som har fagskole- eller yrkesfaglig utdanning i bunn.

Fremover vil den største økningen i innvandring til Norge komme fra land i Afrika og Asia.

- De deltar i mindre grad i arbeidsstyrken enn arbeidsinnvandrere som kommer, jobber og reiser tilbake før de blir syke og gamle. Så de er en utrolig vinn-vinn-situasjon for Norge, sier forskeren.
Flere kanaler