Det skriver Adresseavisen.

Spesielt etter 2000 har det vært få øvingsdøgn i Heimevernet. Enkelte år har så lite som 20 prosent av styrken vært inne på øvelse.

Ledelsen varsler nå at vanlige soldater i år skal øve seks dager og at befal skal ut i ni dager.

Flere kanaler