Det er en økning på 0,5 prosent fra året før.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at utenlandspassasjerene blir flere, mens det er en liten nedgang innenlands. Størst er nedgangen på Gardermoen.

Flere kanaler