De siste ti årene har konkursraten i norsk restaurantbransje økt med 6,1 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Direktør i Virke Service og kultur, Helga Bull, sier at store endringer i varehandelen har gjort at flere prøver seg i serveringsbransjen, men at kostnadsøkninger gjennom for eksempel fastsettelse av minstelønn gjør at flere sliter med å klare det.

Flere kanaler