MANGE BA OM HJELP: Mange kontaktet Mental Helse i fjor.
MANGE BA OM HJELP: Mange kontaktet Mental Helse i fjor. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:56
I fjor var det flere som trengte noen å snakke med om sine psykiske plager.

Tall P4-nyhetene har fått fra Mental Helse viser at de hadde totalt 374.000 henvendelser i 2022.

Det er en økning på 25.000 fra året før.

Og det er særlig nå krig og dårligere økonomi som gjør at folk sliter, forteller daglig leder for svartjenestene, Aslaug Timland Dale. 

- Barn helt ned til ni år er bekymret for både foreldrenes økonomi, hva de kan være med på og ikke være med på, men også om det blir krig i Norge. 

Mange sliter med økonomiske tap

Økningen av henvendelser har vært spesielt stor på deres døgnåpne chat, som ble satt i gang i etterkant av pandemien. 

- Men vi ser jo også på de andre tjenestene våre at det er flere som tar kontakt med oss, sier Timland Dale.

Blant de voksne som trenger noen å snakke med er det gjerne økonomiske tap som er vanskelig. 

- Og ikke minst tap av selvbilde, at man kanskje mister jobben sin, er bekymret for hvordan hverdagen skal være for seg selv og familien, sier Timeland Dale. 

Mental Helse beskriver også noe de kaller for "konsekvenser av pandemien", hvor mange nå sliter med å ha mistet sosiale arenaer og rutiner de tidligere hadde. 

Frykter flere som sliter

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier krig og uforutsigbare tider kan gjøre at vi står overfor en ny bølge av psykiske plager. 

- Jeg tenker at i en situasjon der vi har store endringer i løpet av kort tid og mange som opplever økt uro og usikkerhet om fremtiden, så er det risiko for at det kan ramme de som er mest utsatt fra før, sier Stoltenberg. 

Hun sier vi må fortsette å drive folkehelsearbeid og opprettholde fokuset på folks psykiske helse. 

- Vi må følge med på hvordan uro og krise påvirker ulike grupper i befolkningen, og tenke etter om de tiltakene vi setter inn og det som gjøres i samfunnet som helhet, faktisk favner alle, sier FHI-direktøren.