BIL: Mange unge bilførere kjører i rus.
BIL: Mange unge bilførere kjører i rus. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:39
Fra 2019 til 2020 økte antallet unge under 25 år som ble anmeldt for ruspåvirket kjøring fra 2027 til 2418. 

Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Utrykningspolitiet. Det er en økning på 19,2 prosent. 

Mange tas
Fra og med januar 2016 til og med oktober i år har totalt 12.566 bilførere under 25 blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring i Norge viser tall fra Utrykningspolitiet. 

- Det er både bekymringsfullt og betenkelig at så mange unge blir tatt for kjøring i rus hvert år. 

Det sier Seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen.

- Samtidig skal vi også huske på at ikke alle som kjører rusa blir tatt, så det faktiske tallet er antakeligvis betydelig høyere enn det som kommer fram i denne statistikken, understreker Johansen.

Han sier det er vanskelig å si noe om årsaken til at så mange kjører rusa i trafikken: 

- Men det er ekstra betenkelig at så mange unge velger å gjøre noe som er så lite akseptert i samfunnet og i så stor grad her skambelagt. 

Helse må på banen

Ifølge Johansen er det ikke bare holdningsskapende arbeid og innsats fra politiet som er nøkkelen til å få færre til å sette seg bak rattet med rusmidler i kroppen: 

- Vi vet at mange sliter med rusproblemer som en følge av at de har det vanskelig ellers i livet. For denne gruppen er dermed ikke nødvendigvis holdningskampanjer eller straff så virkningsfullt, de trenger heller god behandling og oppfølging av helsevesenet.

Flere kanaler