Flere unge får uføretrygd
Flere unge får uføretrygd
0:00 | 0:42
17902 personer i alderen 25 til 34 år mottar nå uføretrygd, 7625 flere enn ved utgangen av 2007.

Det er en økning på 74 prosent på ti år, viser ferske tall fra NAV. Samtidig har antallet uføretrygdmottakere totalt økt med omlag 8 prosent i samme periode.

Mange psykisk syke
Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, sier det er to hovedforklaringer på økningen.

- For det første er det mange flere med alvorlige medfødte lidelser som vokser opp. En annen forklaring er at veldig mange flere unge har til dels alvorlig psykiske utfordringer som gjør at de ikke er i stand til å jobbe, sier Åsholt.

Seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen, som blant annet forsker på arbeidsmarkedsøkonomi og helse, mener utenforskap kan forklare en del av tallene.

- Jeg tror dette først og fremst dreier seg om manglende arbeidsmuligheter for en gruppe mennesker som mangler utdanning. I tillegg har vi et trygdesystem som i alt for stor grad plasserer folk på helseytelser når problemer egentlig er mangel på arbeid, sier Markussen.

Åsholt mener mange blir alvorlig psykisk syke av å havne utenfor.

- Vi ser at en del unge som ikke har fullført utdanning og som ikke får jobb kan utvikle psykiske lidelser, sier kunnskapsdirektøren.

Vil legge om trygdesystemet
- Hvis du ikke har vært i jobb tidligere eller har fått deg jobb mens du går på dagpenger så har du valget om å gå på dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Det er hovedveien mot uførhet, da har du fått erklært arbeidsevnen din som nedsatt og du har fått en diagnose og er på en vei mot varig uførhet som på sett og vis er helt unødvendig, sier Markussen ved Frischsenteret.

Han tror det er mulig å snu utviklingen. Et av grepene han foreslår er å legge om trygdesystemet slik at en ikke trenger å være syk for å få støtte.

- Vi kunne ha sagt at det gis en trygd uavhengig av hva som er årsaken til at en ikke har jobb, det hadde gjort det lettere å komme seg ut av trygdeordningen. Og så kunne vi ha forsøkt å gjøre noe med endesystemet i trygdeordningen slik at enden ikke er varig utenforskap men kanskje en tilpasset jobb i kommunen som kan fungere som et springbrett tilbake i arbeidslivet, sier forskeren.

Koster samfunnet dyrt
- For samfunnet er dette en kjempekostnad. Aller mest fordi vi kaster bort potensiell arbeidskraft vi kunne ha brukt og at vi får en trygderegning som skal betales gjennom et helt liv. Hvis du har et tiltak du kan sette inn som kan hindre at 25-30-åring havner på varig trygd så kan det koste hva det vil og likevel være lønnsomt, sier Markussen. 

Åsholt i NAV sier etaten gjør alt de kan for å hindre at unge blir uføretrygdmottakere.

- I Norge er det ikke lett å få uføretrygd. Spesielt overfor unge blir det lagt ned en betydelig innsats ved å prøve mange måter for å få de inn på arbeidsmarkedet, som er mye bedre både for den enkelte og for samfunnet. Men det er ikke alltid vi lykkes og da er uføretrygd et helt greit alternativ og det beste vi kan tilby, sier Åsholt.

Frykter enda flere unge uføre
Markussen tror teknologiseringen av samfunnet, der roboter og annen teknologi erstatter mange av de manuelle yrkene vi kjenner i dag, kan føre til at enda flere unge vil havne på uføretrygd.

- Det er en fare for det. Det blir færre jobber for de med lite utdanning og da kan vi være redde for at det vil øke uføretilstrømningen. Derfor må vi gjøre noe med trygdesystemet vårt før det er for sent, sier seniorforskeren.


 

Flere kanaler