Fra 2015 til 2018 økte antall vikarjobber fra 47 000 til 63. 000, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Innvandrere og personer med korttidsopphold utgjorte over halvparten av de ansatte i vikarbyråer i denne perioden.

Flere kanaler