- VENTET UTVIKLING: Mer enn hvert tiende besøk hos fastlegen skyldes en form for psykisk sykdom. Mental Helse er ikke overrasket. Illustrasjonsfoto.
- VENTET UTVIKLING: Mer enn hvert tiende besøk hos fastlegen skyldes en form for psykisk sykdom. Mental Helse er ikke overrasket. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:54
11,3 prosent av konsultasjonene hos fastlegene i 2020 ble kategorisert som psykisk sykdom eller lidelse, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Det er over 300.000 flere enn i 2016, og en økning på 23 prosent. 

- Dette har vi sagt lenge. Folk sliter mer og mer, og mer enn de har gjort tidligere, sier landsleder i Mental Helse, Jill Arild til P4-nyhetene.

Som ventet
Hun mener dette også synes i pågangen hos spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

- Det kommer ikke som lyn fra klar himmel. Det er egentlig ventet, sier Arild.

De som havner i kategorien psykisk sykdom etter et besøk hos fastlegen kan ha alt fra lette plager til alvorlig psykisk sykdom.  Leder i norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, mener økningen ikke er så dramatisk, og tror mye skyldes endringer i hvordan diagnoser registreres. Hun tror ikke den reelle økningen er så stor.

Og i motsetning til Mental Helse, sier Tangen at tallene fra spesialisthelsetjenesten er relativt stabile.

Ikke nok tid
Men hun er bekymret for hva som skjer med tilliten mellom lege og pasient nå som fastlegeordningen er under stort press.

- Vi er opptatt av at vi gir best hjelp når fastlegen og pasienten kjenner hverandre. Tillit er veldig viktig. Mange opplever at de mister fastlegen de har hatt over lang tid, og andre kan oppleve at de ikke har én fastlege lenger, sier Tangen til P4-nyhetene.

- Det kan særlig påvirke pasienter som har sammensatte behov over tid, de med kronisk sykdom, og særlig de med psykisk sykdom. Det er viktig å ha en fastlege som kjenner deg over tid.

Mental Helse er også bekymret for dette.

- Det er viktig at den som tar deg i mot, om det er fastlegen eller andre, setter av tid til å sjekke ut hvor alvorlig det er. Men fastleger har også en hektisk hverdag. Vi er redd folk ikke får den hjelpen de trenger. Legene har ikke tid til å sette seg ned lenge nok med pasienten for å kartlegge hvor alvorlig det er og hvilke tiltak som er nødvendige, sier Jill Arild.

Skilsmisse og jobb
Det er klart flest kvinner som går til fastlegen på grunn av dette, med en million konsultasjoner i fjor.

- Jeg tror det handler om at kvinner enklere oppsøker hjelp for psykiske utfordringer, raskere enn menn. Vi ser at menn topper statistikken for selvmord. Dette er et tabubelagt område, spesielt for menn, og det er jo veldig, veldig synd, sier Arild. 

Det er i aldersgruppen 30 til 49 år at flest går til fastlegen på grunn av psykisk sykdom.

- Det er kanskje den perioden i livet som er mest hektisk. Det er kanskje også den perioden folk opplever enten skilsmisse, dødsfall i nær familie, utfordringer med jobben, det å få hverdagen til å gå rundt. Ganske mange ser at de trenger hjelp til å snakke seg gjennom det og få ulike verktøy til å håndtere hverdagen, sier Jill Arild i Mental Helse.

Flere kanaler