Tall Stavanger Aftenblad har hentet inn viser at det i fjor var 155 personer som ble ilagt såkalte tissebøter av politiet - 60 av dem ble tatt i Kristiansand, som topper foran Bergen.
Avisen har riktig nok ikke har fått tak i tallene fra Oslo og Tromsø.

Bøtene for urinering på offentlig sted er på hele 4000 kroner, så staten tjente dermed 650 000 kroner på folk - i all hovedsak menn - som ikke klarte å holde seg i fjor.

Flere kanaler