Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Store nedbørsmengder og en noe uheldig plassering av deler av festivalcampen gjorde at Hove-festivalen i Arendal i forrige uke ble våt fornøyelse for mange av festivaldeltakerne. Nå ser det ut til at også Quart skal få slite med det samme ublide været.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat sendte i dag ut en flomvarsel som viser at det forventes mye nedbør over Sør- og Østlandet de kommende dagene:

 

« Det ventes store nedbørmengder tirsdag i forbindelse med et frontsystem som dekker nordlige deler av Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold, sørlige deler av Oppland og sørlige deler av Hedmark. Onsdag vil lokale byger kunne gi store nedbørmengder lokalt. Torsdag ventes avtagende nedbør.

 

Det er høyt fuktighetsinnhold i bakken i det aktuelle området. Nedbøren vil gi økende vannføring i bekker og elver. Vannføringen ventes å nå et nivå mellom middelflom og 5-årsflom i mindre og mellomstore vassdrag. Intens nedbør kan føre til lokale oversvømmelser i byer og tettsteder.»

 

- Forberedt på regn

Kjersti Vikør, pressesjef på Quart, sier til Aftenposten at de er godt forberedt om det skulle bli noen våte festivaldager.

 

Skulle uværet ramme campen vår, har vi en stående avtale om å få låne noen lokale idrettshaller. I så fall vil vi sette opp busser som kan frakte alle camperne dit.


Flere saker

- Dom viser at barnevernet er i krise - Flere dommer i Menneskerettighetsdomstolen viser at det norske barnevernet er i krise. Tirsdag 19.11 2019
Mer depresjon blant sauebønder i ulveområder Sauebønder som bor i ulveområder har større har oftere angst og depresjon enn andre sauebønder. Onsdag 20.11 2019
Flere kanaler