I fjor var det 145.500 medlemmer i Røde Kors. Det er en nedgang på over 100.000 på ti år, viser tall P4 har fått av Røde Kors.  

 

Karl Henrik Sivesind ved Institutt for samfunnsforskning mener dette viser at organisasjonene må tilpasse seg bedre til folks hektiske hverdag.  

 

- Jeg tror organisasjonene må tilpasse seg folks hverdag, og at det må reflekteres i hvordan de bruker frivillige. De må bli mer profesjonelle når det gjelder å koordinere og fordele oppgaver som kan utføres innenfor et avgrenset tidsrom. Mange organisasjoner har blitt veldig profesjonelle på dette, og lykkes godt med det, sier Sivesind.  

 

Røde Kors mister årlig flere tusen medlemmer. Siden 1997 har nøyaktig 124.365 personer forlatt organisasjon. Samtidig er det en endring i mer oppslutning til nye organisasjoner, som jobber målrettet innenfor et lite område, i motsetning til de store, tradisjonelle.  

 

- Det har med identitet å gjøre, og hvilke organisasjoner som har saker som virker mobiliserende. Så det kan hende at Røde Kors ikke har et tilbud av aktiviteter, som gjør at folk finner det bryet verdt å være medlem der, sier Sivesind.  

 

Nordmenn er fortsatt blant verdens flinkeste til å jobbe frivillig. Men det skal være konkrete oppgaver med start og slutt, ikke årelange tillitsverv:  

 

- Folks tilknytning til frivillige organisasjoner endrer seg. Det går ikke så mye gjennom medlemskap, men at man gjør frivillig arbeid selv om man  ikke er medlem.  

 

- Samfunnet ser rimelig annerledes ut i dag enn for tretti år siden, sier Bjarne Rasmussen, som har vært medlem i Røde Kors i 20 år og nå leder avdelingen i Kristiansand. Han vedgår at det er vanskeligere:  

 

- I dag er det mye mer å ta seg til, slik at konkurransen om de frivillige er mye hardere. Folk er kravstore og de ønsker er bredt spekter av aktiviteter. Folk shoper litt rundt, de synes noe er greit og tar to timer her og to timer der, har interesseområder de vil gå inn i, men ikke vil binde seg for lengre tid verken i styre eller andre forpliktelser. Vi trenger flere aktive, men det er ikke lett å få folk til å ta ansvar.

Flere kanaler