Det opplyser FN.

FNs høykommissær for flyktninger sitt nordiske kontor sier til Vårt Land at det er uoverstigelige hindringer som en flyktning møter i en søknadsprosess om familiegjenforening i Norge.

Flere kanaler