0:00 | 0:43
Det viser tall fra SSBs publikasjon om IKT i husholdningen, skriver Aftenposten

Petter Bae Brandtzæg i SINTEF, som har forsket på eldres hverdag i en digital verden, sier grunnen til den digitale diskrimineringen er at Norge er verdens mest digitale samfunn.