Det viser en landsdekkende undersøkelse VG har gjort.

Ordningen ble lovfestet i 2010 og skal ha døgnkontinuerlig vaktberedskap, i tillegg til at alle som har mer enn 90 minutter reisevei har rett til følge av jordmor.

77 kommuner mangler dette.

Flere kanaler