FLYTTE: Folk på sørvestlandet er minst villige til å flytte for jobb.
FLYTTE: Folk på sørvestlandet er minst villige til å flytte for jobb. Foto: Shutterstock
Arbeidsledige i Rogaland og Agder-fylkene er de i landet som er minst villige til å flytte på seg for å få jobb, selv om det er disse fylkene der ledigheten økte mest etter oljekrisen.

Det viser en rapport fra NAV om flyttemønstre og innbyggernes holdninger til å flytte på grunn av jobb.

Overrasket
- Det er ganske overraskende funn, vi hadde forventet at flere skulle være villige til å flytte på seg, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.

Han tror det kan være flere forklaringer på at folk i disse områdene er negative til flytting. 

- Det kan ha noe med at en opplever at en taper mye, for eksempel at en taper penger på bolig. Men det er vanskelig å skjønne hvorfor folk er så negative på Sørvestlandet, sier Åsholt.

Folk i nord mest flyttevillige
Folk i Telemark, Troms og Finnmark er mest positive til å flytte på grunn av jobb.

- For de nordlige fylkenes del tror vi det henger sammen med at der er det vanskelig å finne alternativt arbeid, sier Åsholt.

Rapporten viser også at sannsynligheten for at arbeidsledige faktisk flytter er størst i Nord-Norge. Den er lavest i Oslo og Akershus og også lav i Rogaland og Hordaland, som er blant fylkene i landet med høyest arbeidsledighet.

- I de områdene hvor det er få jobber er behovet for å flytte større. I fylker som Rogaland ser vi at folk heller bytter yrke enn å flytte på seg, sier Åsholt.

Unge flytter mest
Det er gifte kvinner med barn under 18 år som flytter minst, viser undersøkelsen. Å være gift eller samboer med barn gjør flytting mindre sannsynlig.

Unge mellom 26 og 34 år er mest villige til å flytte. NAV tror det skyldes at de er mindre etablert på arbeidsmarkedet og at det er færre i denne aldersgruppa enn eldre som eier sin egen bolig. Unge er mer ettertraktet på arbeidsmarkedet, en lavere andel er gift og har barn.

- Hvordan jobber dere i NAV for å få folk til å flytte på seg for å få jobb?

- Det er mange tiltak. Vi har presisert regelverket, har hatt jobbmesser og lignende. Mange av de har tatt jobb, men kanskje ikke alle har flyttet men pendler i stedet, sier Åsholt.

Hvis man som arbeidsledig har et jobbtilbud og sier nei mister man retten til dagpenger.

- Men det mest effektive er å påvirke folk positivt. Å motivere til en flytting er sannsynligvis bedre enn på bruke tvang eller sanksjoner. Men hvis man ikke er villig til å flytte så skal det sanksjoneres og det er noe vi vil jobbe videre med, sier NAVs kunnskapsdirektør.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler