Forbudet gjelder ut året, fra kysten av Telemark til svenskegrensen.

Årsaken er at torskebestanden forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet, særlig i Oslofjorden og langs Skagerrak-kysten, melder NTB.

Flere kanaler