Ifølge VG har Stortinget nå endret tobakksskadeloven, noe som fører til at man ikke lenger kan omtale produktene på redaksjonell plass.

det er merknadene til loven, som domstolen vil anvende i rettsspørsmål, at indirekte reklame gjennom produktsetting i mediebransjen skal forbys.