0:00 | 0:46
Åtte av ti foreldre med barn under 20 år er nå mer positive til dette. I 2015 mente halvparten av de spurte at yrkesfag hadde lavere status enn studiespesialiserende.

– Svært positivt
Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim sier nyheten er svært viktig.

– Det er den samtalen ved kjøkkenbordet som fort avgjør hvilken linje man velger, og da er det veldig hyggelig at de samtalene handler om at yrkesfag gir kjempestore muligheter, sier Asheim. 

Han tror den positive innstillingen viser at folk nå ser hvor viktig yrkesfaglig utdanning er for Norge i fremtiden. 

– Det er et ganske trygt utdanningsvalg å ta. Nå er det veldig mange flere muligheter som faglært. Du kan også ta høyere utdanning etter det, så det er ikke sånn at du har låst døra bare fordi du velger yrkesfag, forklarer Asheim.

Store holdningsforskjeller
Spesielt positive er foreldre i Midt-Norge, hvor hele 94 prosent sier de er posiive. I Oslo er tallet betydelig lavere. Her sier 46 prosent av de er positive til at barna velger yrkesfaglig utdanning. Asheim tror denne forskjellen har enkle forklaringer. 

– Det kan jo være lett å tenke at her i Oslo har flere høyere utdanning, noe som påvirker hvilke råd barna får. Også har du en næringsstruktur hvor flere jobber innenfor offentlig sektor eller med høyere utdanning, mens rundt om i landet ser man lettere hvor viktig fagarbeideren er, tror Asheim.

Flere kanaler