Barn av foreldre med lav utdanning har større sjanse for å få ADHD, ifølge ny forskning.
Barn av foreldre med lav utdanning har større sjanse for å få ADHD, ifølge ny forskning. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:42
Ifølge en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet får hvert femte barn skolevansker eller utvikler ADHD-symptomer hvis foreldrene ikke har høyskole-eller universitetsutdanning.

– Viktig faktorer
Undersøkelsen er gjort blant 34.958 åtteåringer i 28.372 familier. 

En av forskerne bak rapporten, Fartein Ask Torvik, sier til P4-nyhetene at det trolig ikke er utdanningsnivået i seg selv som er årsaken, men faktorene rundt.

I familier hvor ingen av foreldrene hadde fullført videregående skole, hadde hvert femte barn sterke ADHD-symptomer, men hvis foreldene hadde høyere utdanning viste bare hvert tjuende barn de samme symptomene.

– Utdanning åpner muligheter i samfunnet. Det kan gi høyere inntekt og mindre stress, og dette kan slå ut på barnas risiko for å få ADHD. Og kanskje henger det også sammen med evnen til å skaffe riktig hjelp hvis et barn begynner å utvikle problemer, sier Torvik.

Store sosiale forskjeller
– I tillegg viser denne studien at det er ganske store sosiale forskjeller i psykiske helse i Norge. Mange tenker nok at det er mindre sosiale forskjeller i Norge enn i andre land, men innen psykisk helse men det er det ikke grunnlag for å si, mener han. 

– Både skolen og helsevesenet må være oppmersomme på den risikoen som barn av lavt utdannede foreldre har, oppfordrer Torvik.
Flere kanaler