Frykter elever blir syke av manglende tilsyn
Frykter elever blir syke av manglende tilsyn Foto: Shutterstock
Svært mange kommuner fører ikke tilsyn med inneklima på skoler og i barnehager slik de er lovpålagt å gjøre.

Hele 42 av 51 kommuner og bydeler brøt loven, viser foreløpige rapporter fra et nasjonalt tilsyn rundt miljørettet helsevern fra i fjor.

Kan gi barna dårlig helse
Fylkeslege i Viken, Marianne Skjerven-Martinsen, sier kommunene da ikke vet om miljøet er skadelig for barna:

- Mange barnehager og skoler har for eksempel dårlig inneklima. De problemene har ofte vist seg å være knyttet til sviktende forvaltning og manglende vedlikehold. Manglende tilsyn over tid kan føre til at barnehagebarn og elever utvikler miljømessige problemer, sier Skjerven-Martinsen.

Dårlig inneklima knyttes blant annet til astma, allergi, dårligere pust og dårligere helse.

- Siden barna tilbringer mye tid på skoler og i barnehager er det viktig at både inne- og utemiljøet fremmer helse og trivsel. Og kommunenes tilsyn skal sikre at barna har gode miljøforhold, sier Skjerven-Martinsen.

Bare 9 kommuner fulgte loven
Det er Statens helsetilsyn som står bak den landsomfattende undersøkelsen som har til hensikt å avdekke om risikoforhold i miljøet i barnehager og skoler følges opp. Av de 51 rapportene som fylkesmennene har sendt inn så langt er det bare 9 kommuner og bydeler som ikke hadde noen lovbrudd. Og 7 av kommunene har i ettertid rettet opp i det som ble avdekket.

- Uforsvarlig
Elevorganisasjonen reagerer kraftig på de manglende tilsynene.

- Det er helt uforsvarlig at det er så mange kommuner som bryter loven og ikke sørger for at elevene får et forsvarlig inneklima, sier leder Alida de Lange D'Agostino. Og hun krever at det ryddes opp:

- Hvis det er en sjanse for at elevene blir syke av å dra på skolen, så må det absolutt gjøres noe med dette med en eneste gang, sier hun.

Statens Helsetilsyn ønsker ikke kommentere saken før deres oppsummeringsrapport er klar.

Flere saker

- Historisk stor sak Politiet har i dag pågrepet en tiende person i det de kaller en historisk stor sak om seksuelt misbruk av hunder. Onsdag 23.09 2020
Flere kanaler