Politiet opplyser at det ikke foreligger noen konkrete trusler, men at det er snakk om forebyggende tiltak.

Blant annet skal det være økt tilstedeværelse og bevæpning av innsatspersonell ved større muslimske arrangementer.

Flere kanaler