Ifølge en ny rapport falt formuen til verdens dollarmilliardærer med til sammen 3.550 milliarder kroner i løpet av 2018 - en nedgang på drøyt fire prosent.

Årsaken er den kraftigste korreksjonen i verdens aksjemarkeder siden finanskrisen.

Det var i Kina og Hongkong formuene til de aller rikeste falt mest.

Det er forøvrig 2.101 dollarmilliardærer i verden.

Flere saker

- Dom viser at barnevernet er i krise - Flere dommer i Menneskerettighetsdomstolen viser at det norske barnevernet er i krise. Tirsdag 19.11 2019
Mer depresjon blant sauebønder i ulveområder Sauebønder som bor i ulveområder har større har oftere angst og depresjon enn andre sauebønder. Onsdag 20.11 2019
Flere kanaler