De to jobber med å bytte ut batterier på den internasjonale romstasjonen.

De gikk ut av luken til romstasjonen rundt klokken halv to, og det er ventet at de vil bruke fem timer på operasjonen.

Flere kanaler