Det er er en økning på 3,4 milliarder kroner sammenlignet med 2017, viser en ny rapport fra Forsvarsdepartementet.

De har vurdert den økonomiske effekten av forsvarets tilstedeværelse og aktivitet.

Flere kanaler