Det er 15 dager siden varselet ble innført etter funn av E. coli-bakterier i drikkevannet.

Over 5000 innbyggere må koke drikkevannet helt til kommunen får stengt høydebassenget der bakterien ble funnet selv om prøver viser det ikke er bakterier i vannet nå.

Flere kanaler