Noen av årsakene er bedre tilgjengelighet til Oslo og lav kronekurs, skriver Aftenposten.

Det er turister fra Tyskland og England som topper statistikken over utenlandske turister.
Flere kanaler