VIL HA LOVENDRING:
Helseminister Bent Høie (H) og fungerende partileder i KrF Olaug Bollestad presente regjeringens lovforslag i februar. Flere i fagmiljøet er svært kritiske.
VIL HA LOVENDRING: Helseminister Bent Høie (H) og fungerende partileder i KrF Olaug Bollestad presente regjeringens lovforslag i februar. Flere i fagmiljøet er svært kritiske. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:54
Det er noen av svarene regjeringen har fått etter at de sendte lovforslaget om å fjerne retten til selvbestemt fosterreduksjon i abortloven ut på høring. 

Regjeringen vil at abortnemnder og ikke kvinnene selv skal avgjøre slike saker. Men mange i fagmiljøet er i mot, viser høringssvarene som P4-nyhetene har gjennomgått.

Statens Helsetilsyn, Legeforeningen, Jordmorforeningen, Norsk Gynekologisk Forening og Folkehelseinstituttet er blant kritikerne.

KrF ville ha lovendring

Gravide med flerlinger har siden 2016 kunnet fjerne et eller flere friske fostre før uke 12. Fra da og fram til midten av februar i år har det blitt utført 44 fosterreduksjoner, 29 av dem på friske fostre, viser tall P4-nyhetene har fått fra St. Olavs hospital som er det eneste sykehuset i landet som utfører inngrepet.

Kristelig Folkeparti har kjempet for å få endret abortloven og å fjerne retten til selvbestemt fosterreduksjon og fikk gjennomslag for dette i regjeringsplattformen som ble forhandlet fram i januar. 

Lovforslaget ble sendt ut på høring i februar og da høringsfristen gikk ut 2. april var det kommet inn 113 svar. 49 av dem fra privatpersoner, viser en opptelling P4-nyhetene har gjort.

- Ikke godt nok begrunnet
Vi ser at dette springer ut av en politisk avtale med en påfølgende lite grundig gjennomgang av faglige og etiske premisser og konsekvenser, sier president i Den norske Legeforening, Marit Hermansen, til P4-nyhetene.

Legeforeningen skriver videre i sitt høringssvar at "(...)det fremstår i høringsnotatet som at initiativet til denne lovendringen kommer fra fagmiljøet. Legeforeningen vil understreke at dette ikke er riktig." 

Foreningen mener forslaget til endringer er "lite gjennomtenkt og svakt fundert" og mener det må settes ned en egen arbeidsgruppe som kan belyse og drøfte alle sider ved en eventuell lovendring.

- Bør ikke endre loven

- Vi mener dette ikke er grunnlag godt nok for å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen graviditet, sier direktør i Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, til P4-nyhetene.

Tilsynet fraråder en lovendring og skriver at "kvinnens rett til selv å bestemme utfallet av et svangerskap før utgangen av 12. uke skal være uendret, det vil si at retten kun bør begrenses av tungtveiende medisinske grunner."

- Nemndbehandling er en unødvendig belastning å påføre kvinner som begjærer fosterreduksjon før tolv fullgåtte uker, sier Andresen.

- Ser ikke poenget

Den norske jordmorforening støtter heller ikke forslaget og mener det er vanskelig å skjønne poenget med nemndbehandling når fagmiljøet sier at alle kvinnene uansett vil få innvilget ønsket om fosterreduksjon i nemnd, samt at regjeringen sier innstrammingen ikke har som mål å redusere aborttallene.

"Nemndbehandling vil bare føre til en forlenget prosess og mangel på rett til selvbestemmelse," skriver Folkehelseinstituttet i sitt høringssvar.

"Vi synes det er svært betenkelig at en lov som har stor både reell og symbolsk betydning for kvinners rettigheter og reproduktive helse, foreslås endret som ledd i en partipolitisk forhandling uten at de prinsipielle sidene er bedre belyst," svarer Norsk Gynekologisk Forening.

Rådet for legeetikk er kritiske til at "abortloven skal endres som resultat av en politisk avtale om regjeringskonstellasjoner, uten den faglige, etiske og politiske debatt som temaet fortjener." 

Får støtte

St. Olavs hospital, som er det eneste sykehuset i landet som utfører fosterreduksjoner, støtter lovforslaget. I sitt høringssvar skriver St. Olavs Hospital at "Fosterreduksjon er ikke et svangerskapsavbrudd, men et inngrep i en graviditet som skal fortsette."  Dermed må spørsmålet behandles i nemnd, skriver sykehuset.

Senter for medisinsk etikk er enige i at fosterreduksjoner bør behandles i nemnd, blant annet fordi de mener det er "moralsk relevante forskjeller som gjør at slike inngrep bør behandles som svangerskapsavbrudd etter 12. uke."


Flere kanaler