Det skriver Nordlys i kveld.

Statssekretær Atle Simonsen bekrefter innkallingen, og sier ledelsen der vil
redegjøre om status i bompengeforhandlingene med de andre regjeringspartiene.

Flere kanaler