Frps Robert Erikson som er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite, sier til Aftenposten at han vil endre kriteriene for å få uførepensjon for å få ned veksten i antall uføre.

Neste år kommer regjeringen med forslag til ny uførepensjon.
Flere kanaler