Flere rapporter de siste årene har pekt på at arbeidsoppgavene til fastlegene øker uten at man har tilført ressurser, melder NTB.

Støre, som denne denne uken er i Nord-Norge for å få en oppdatering om status for helsetjenestene i nord, kaller det en varslet krise.

Flere kanaler